Boštjanova kuća

Godina

2013

Lokacija

Hrovača- Slovenija

Arhitektura

MIKA CIMOLINI u.d.i.a.

Usluge

Dizajn opšteg i dekorativnog osvetljenja